Boeientocht

Boeientocht De Werf 2 september 2023

De idee van de Boeientocht is dat je gedurende 4 uur langs zoveel mogelijk boeien zeilt op een deel van de Oosterschelde.
Doe je mee, stuur dan een mail naar zeilen@jachthavendewerf.nl en vermeld daarin naam van boot en schipper, en ook lengte en bouwjaar van de boot.

Deel van de Oosterschelde
De boeien waar langs gevaren mag worden zijn:
– Oosterschelde: van O1 en O2 tot en met O19 en BV23-O20, inclusief de splitsingsboeien naar Engelse vaarwater, Zandkreek en Sas
– Sas: Sas 1, Sas 4, Sas 6
– Engelse vaarwater: alle boeien, inclusief KT1-EV2
– Brabantse vaarwater: van BV1 en KT3-BV2 tot en met BV7 en BV8-WTV9
– Keeten: Keeten A, Keeten B, KT2 tot en met KT8, KT5, KT7
– Zandkreek: alle boeien
Op Kaart Boeientocht is aangegeven in welk gebied deze boeien liggen.

Start en Finish
Gestart wordt bij boei O11-Z2. Gestart mag worden tussen 10 uur en 11.30 uur, je kiest zelf je startmoment. Als je start noteer je het tijdstip waarop je langs de startboei vaart op het formulier dat vooraf wordt uitgereikt. Deze boei telt mee als eerste boei. Een voorbeeld van het formulier staat onderaan in dit document.
De boei O11-Z2 is ook de finishboei.
Om te starten en te finishen vaar je op minder dan 25 meter langs de boei.

Zeiltijd
Tijdens de tocht mag alleen gezeild worden.
Na je start heb je 4 uur de tijd om langs zoveel mogelijk boeien in het aangegeven deel van de Oosterschelde te zeilen. Je vaart op minder dan 25 meter langs de boeien. Van iedere boei noteer je de naam op het formulier en hoe laat je er langs zeilt.
Als laatste zeil je weer langs O11-Z2, waarbij je ook de tijd noteert. Ook die boei telt mee bij het aantal gepasseerde boeien.
Als je meer dan 4 uur zeilt, dan wordt er voor iedere 5 minuten die je langer vaart dan 4 uur een boei in mindering gebracht op het aantal gepasseerde boeien.

Boeien passeren
Boeien moeten binnen een afstand van 25 meter gepasseerd worden om genoteerd te mogen worden. De volgorde doet er niet toe. En iedere boei mag maar één keer worden genoteerd. Alleen de start/finish-boei telt twee keer mee.

Punten berekenen
De opzet is dat iedereen zoveel mogelijk boeien probeert te passeren. Maar omdat grotere en nieuwere boten sneller kunnen varen worden er punten berekend.
Eerst wordt het aantal gepasseerde boeien vastgesteld en eventueel verminderd als er meer dan 4 uur is gezeild.
Het aantal dat dan resteert wordt vermenigvuldigd met een lengte factor en een leeftijdsfactor. De factoren staat in de volgende tabel:

Lengte van de boot factor   Bouwjaar van de boot factor
Korter dan 8,50 meter 1,25   1965 of eerder 1,25
8,50 – 9,00 meter 1,20   1966 – 1975 1,20
9,00 – 9,50 meter 1,15   1976 – 1985 1,15
9,50 – 10,00 meter 1,10   1986 – 1995 1,10
10,00 – 10,50 meter 1,05   1996 – 2005 1,05
Langer dan 10,50 meter 1,00   2006 of later 1,00

Het aantal boeien vermenigvuldigd met de factoren geeft het behaalde aantal punten.

Registratie
Ieder noteert zelf op een formulier (Formulier-Boeientocht-De-Werf-2-september-2023) welke boeien op welk tijdstip worden gepasseerd. Als laatste wordt de finishboei genoteerd met de tijd van passeren. Bij aankomst op De Werf wordt het formulier ingeleverd.
Ieder doet dit gewoon eerlijk – het is allemaal maar voor de aardigheid.

Uitslag
Op basis van de berekende punten wordt de uitslag vastgesteld. Die wordt na afloop op De Werf bekendgemaakt.

Varen volgens de normale voorrangsregels
Tijdens de tocht hanteren we onderling en met andere watersporters en scheepvaart de normale voorrangsregels en we geven elkaar de ruimte – het is allemaal voor de aardigheid!

Evert van de Vrie – 06 22742403