Historie

“De Werf” vogelvlucht anno 1960

Historische achtergrond van de Jachthaven ‘De Werf’. 

In de middeleeuwen had Goes een havenfunctie voor laders en lossers van velerlei goederen. Dat varieerde van handel in agrarische producten, visserij en bier tot lakenhandel. Later komt daar de zoutindustrie bij die, alle economische activiteiten overvleugelt, een periode van grote bloei voor de stad. We mogen er vanuit gaan dat voor al die activiteiten scheepsbouw en reparatie plaats vond.

De jachthaven ‘De Werf’ ligt op een bijzondere en historische plek die in het verleden al een functie had. Door de ligging van de stad ten opzichte van de Oosterschelde had de haven een langgerekte vorm. Het havengebied ten noorden van de Sint Maartensbrug had geen kademuren maar schuin lopende hellingen, die werden ‘zaten’ genoemd. Bij laag water konden schepen hierop droog vallen en konden eenvoudig reparaties worden verricht.
Vooral in het laatste kwart van de vijftiende eeuw waren er verschillende scheeps- timmerlieden in Goes actief. We weten dat in 1570 de scheepstimmerman Evert Janszoon een schip op stapel had staan.

Door de economische wederopbouw van de stad die vanaf 1600 plaats vond werd het schippersgilde van Goes sterk uitgebreid. Dit zal ook een toename hebben betekend van de activiteiten voor de scheepstimmerlieden. 

 

Toen in 1809 de Wilhelminapolder tot stand kwam was de aannemer verplicht een kanaal vanaf Goes naar de Oosterschelde te graven, met aan het noordelijke uiteinde een sluis. De zijtak van de haven waaraan de werf zou komen te liggen heette het Molengat.

Het werfterrein dat ongebruikt lag werd in 1917 verkocht aan Pieter van der Hoe . Twaalf jaar later werd het geheel verkocht aan J.A.A. Fransen van de Putte.

Hij huurde de zijarm van de haven. Zijn zoon nam in 1948 het roer over en besloot met een aantal kompanen een watersportvereniging op te richten. De zijarm werd verbreed en alle werkzaamheden werden door de toenmalige leden uitgevoerd. Op 11 november 1948 was dit een feit. 

 

De Goese Watersportvereniging “De Werf” was geboren!

Drie jaar later had de club een fraai uitgevoerde haven, een clubhuis en er kwam een heus verenigingsvaantje.

Weer later werd de Bleekveldsche Barrière aangekocht. Hierop werd het huisje van de havenmeester gebouwd. De rest werd uitgegraven en in 1953 was er een feestelijke opening van de tweede havenkom.

Tot op heden worden alle werkzaamheden om Jachthaven “De Werf” in stand te houden uitgevoerd door de leden. Zij zorgen ervoor dat de Jachthaven “De Werf” er pico bello blijft uitzien. Naar tegenwoordige begrippen is ‘De Werf’ een kleine jachthaven met veel karakter.

 

 

“De Werf” vogelvlucht anno 2017

 

Bronvermelding: Gemeente Goes

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren