Privacy Reglement

Privacy statement

Goese watersportvereniging “De Werf” (GWSV) gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De vereniging GWSV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van onze privacy statement nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen . De contactgegevens staan onderaan en op deze website vermeld onder het kopje “contact”.

 

Waarom en welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Leden, partnerleden en donateurs:

De GWSV verwerkt persoonsgegevens van leden van de vereniging GWSV op basis van de wettelijke grondslag “uitvoering overeenkomst” ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 

  • De administratie van uw lidmaatschap
  • Communicatie met u over bijvoorbeeld uitnodigingen en inschrijvingen voor evenementen
  • Het verstrekken van facturen

Voor bovenstaande doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u en indien opgegeven van uw partner:
- voor- en achternaam 
-  adresgegevens 
- telefoonnummer 
- mobiele nummer –  e-mailadres  
- gegevens van uw boot.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

 

Passanten:

De GWSV verwerkt persoonsgegevens van passanten van de vereniging op basis van de wettelijke grondslag “uitvoering overeenkomst” ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 

  • De administratie voor uw verblijf
  • Het verstrekken van factuur voor het liggeld

Voor bovenstaande doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegeven van u:

– voor- en achternaam – gegevens van uw boot en naam thuishaven.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende uw verblijf op de jachthaven en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

 

Delen met anderen:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij. Als u een beroep wil doen op een van uw rechten, stuur dan een e-mail naar secretaris@jachthavendewerf.nl . Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging:

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hanteren wij bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord beleid voor het kunnen inloggen op de website. De ledenlijst is afgeschermd. En alleen toegankelijk voor bevoegden.

 

Klachten:

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u direct contact met ons opnemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van het privacy beleid

We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Als er wijzigingen zijn, zullen wij dit privacy statement aanpassen.

 

Contact gegevens:

Goese watersportvereniging “De Werf”

Albert Joachimikade 16-18a,

4461 BG Goes

secretaris@jachthavendewerf.nl